Midden-Delfland

Privacybeleid

Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland (hierna: “ASD MD” ) verwerkt van haar leden of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de ASD MD, of om een andere reden, zoals bij een bezoek op de website, persoonsgegevens aan de ASD MD verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Het privacybeleid is hier te downloaden.