Midden-Delfland

Agenda 02-24

voor de 2e vergadering van 2024 van de ASD MD te houden op woensdag 28 februari 2024
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

Bij (een gedeelte van) deze vergadering zijn van de zijde van de gemeente aanwezig:
– Ad Slooter, beleidsmedewerker
– Serge Slisser, beleidsmedewerker WMO
– Lea van Dijk, teamleider beleid

  1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  2. Gevraagd Advies Verordening WMO en Jeugd (toelichting Serge Slisser)
  3. Gevraagd Advies Re-integratieverordening Participatiewet (toelichting Lea van Dijk)
  4. Bestuurlijke actielijst beleid gemeente
  5. Terugblik GALA-bijeenkomst gemeente d.d. 8 februari jl.
  6. Verslag vergadering d.d. 17-01-2024
  7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  8. Vaststellen datum volgende vergadering
  9. Sluiting