Midden-Delfland

Agenda 04-23

voor de 4e vergadering van 2023 van de ASD MD te houden op woensdag 10 mei 2023
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Verslag van de vergadering van 19-04-2023
 3. Evaluatie Jeugdzorg
 4. GALA/IZA/Regionaal Plan DSW
 5. Plannen bibliotheken
 6. Armoedebeleid
 7. Energietoeslag
 8. Inclusiebeleid
 9. Inburgering
 10. WMO-abonnementstarief
 11. Aandachtspunten/onderwerpen komende periode
 12. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 13. Vaststellen volgende vergadering
 14. Sluiting.