Midden-Delfland

De Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over alle taken op het gebied van het sociale domein.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wetten schrijven voor dat ingezetenen van de gemeenten, waaronder in ieder geval cliƫnten en/of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de uitvoering van deze wetten.
In dit kader is de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland per 1 januari 2015 van start gegaan en heeft daarmee de eerder bestaande WMO-cliƫntenraad opgevolgd.

De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland is dan ook breed samengesteld en bestaat uit ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers en mensen met kennis op het gebied van bovengenoemde onderwerpen.

Tussen de Gemeente Midden-Delfland en de Adviesraad Sociaal Domein is een Convenant gesloten, waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Dit convenant is in juli 2023 herzien. Het Convenant is HIER te downloaden.