Midden-Delfland

De Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over alle taken op het gebied van het sociale domein. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wetten schrijven voor dat ingezetenen van de gemeenten, waaronder in ieder geval cliënten en/of hun vertegenwoordigers, betrokken worden bij de uitvoering van deze wetten. In dit kader is de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland per 1 januari 2015 van start gegaan.

Op maandag 9 november 2015 ondertekenden Cees Harteveld, de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland, en wethouder Zorg en Welzijn Annemiek De Goede – Van Tiel dit convenant wat HIER te downloaden is.
Het uiteindelijke convenant heeft even op zich laten wachten, maar zowel de wethouder als de voorzitter zijn van mening dat dit de goede samenwerking geenszins heeft belemmerd. De wethouder: “ik ben er blij mee dat de inhoudelijk sterke adviesraad er voor zorgt, dat de belangen van onze inwoners goed worden behartigd’.

convenant 09112015Cees Harteveld   en    Annemiek De Goede – Van Tiel