Midden-Delfland

Agenda 03-24

voor de 3e vergadering van 2024 van de ASD MD te houden op woensdag 3 april 2024
Aanvang:  (dit keer)      19.00 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

Bij agendapunt 2 (19.00 – 19.30 uur) is een vertegenwoordiging aanwezig van verenigingen en organisaties die gebruik maken van “De Hoornbloem”.
Bij agendapunt 3 is Ad Slooter, beleidsambtenaar gemeente, aanwezig.

  1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  2. Gesprek met vertegenwoordiging verenigingen en organisaties De Hoornbloem
  3. Voorstel aan college m.b.t. de Ontwikkelpleinen – toelichting Ad Slooter
  4. Bijeenkomst 22 april 2024 m.b.t. samenwerking professionals en inwoners, in het kader van RIGA/IZA
  5. Krantenartikel Nieuwsblad Midden-Delfland/Werving nieuwe leden Adviesraad
  6. Verslagen vergadering d.d. 17-01-2024 en 28-02-2024
  7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  8. Vaststellen datum volgende vergadering (gepland op 08-05-2024)
  9. Sluiting