Midden-Delfland

Vacatures

Vacatures in de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland. Voor uitgebreide informatie kun je contact opnemen met de voorzitter.

Ervaring met WMO, Jeugd of Participatie?

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland zoekt nieuwe leden!

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In Midden-Delfland is een Adviesraad Sociaal Domein actief.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over deze onderwerpen.

Lees meer