Midden-Delfland

Ervaring met WMO, Jeugd of Participatie?

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland zoekt nieuwe leden!

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In Midden-Delfland adviseren wij als Adviesraad Sociaal Domein het college van burgemeester en wethouders.

Hierbij kun je denken aan onderwerpen op het gebied van:

  • Maatschappelijke ondersteuning; b.v. hulp in het huishouden, hulp bij sociale contacten, aanvragen van hulpmiddelen en aanpassingen woning, cliëntondersteuning etc.
  • Werk en Inkomen; b.v. hulp bij werk vinden, energietoeslag, hulp bij financiële problemen, financiële ondersteuning t.b.v. sporten etc.
  • Jeugdhulp en jeugdzorg; b.v. ondersteuning bij opvoedproblemen, sport voor kinderen, jonge mantelzorgers etc.

De adviesraad bestaat uit tenminste zeven en maximaal negen leden en een onafhankelijke voorzitter en secretaris. De raad komt minstens 6 maal per jaar bijeen.

Wie zoeken wij

Inwoners van Midden-Delfland die zich betrokken voelen bij de genoemde onderwerpen in het sociaal domein. Je maakt bijvoorbeeld zelf (of een naaste) gebruik van een voorziening op basis van genoemde wetten. Of je bent bijvoorbeeld werkzaam in de sector zorg of welzijn.

Wil je je enthousiasme en ervaring inzetten voor de inwoners van Midden-Delfland en ben je bereid je te verdiepen in de beleidsmatige aspecten van het sociale domein? Dan komen we graag met JOU in contact!

Wat bieden wij

De mogelijkheid om in een betrokken en laagdrempelige adviesraad het college te adviseren over het beleid in het sociale domein. De sfeer binnen de adviesraad is informeel; de leden hebben ieder een eigen achtergrond en motivatie om deel te nemen en mee te denken. De diversiteit van de groep maakt dat we aanvullend zijn op elkaar, samen zijn we in staat om een brede blik te vormen op de thema’s waarover we adviseren. We behartigen geen individuele belangen van een inwoner. We richten ons op het versterken van voorzieningen voor alle inwoners van Midden Delfland.

Wil je nog iets leren? Relevante cursussen worden vergoed. Daarnaast krijg je als vrijwilliger een jaarlijkse kleine vergoeding en is er aandacht voor teambuilding.

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar secretaris@adviesraad-sdmd.nl

logo-wmo-clintenraad


Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland