Midden-Delfland

Agenda 07-23

voor de 7e vergadering van 2023 van de ASD MD te houden op woensdag 18 oktober 2023
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Verslag van de vergadering van 21-06-2023 en 23-08-2023
 3. Situatie Den Hoorn – AZC en algemene situatie
 4. Mondeling verslag evaluatiegesprek Ad Slooter/Pieter Kromdijk/Ineke Bezemer
  m.b.t. “Terugblik eerste jaar samenwerken” d.d. 17 oktober 2023
 5. Resultaatgericht werken
 6. Samenstelling Adviesraad
 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 8. Vaststellen volgende vergadering
 9. Sluiting