Midden-Delfland

Agenda 06-23

voor de 6e vergadering van 2023 van de ASD MD te houden op woensdag 23 augustus 2023
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Verslag van de vergadering van 21-06-2023
 3. Inclusie algemeen
  • Inclusief sporten & bewegen Haaglanden – kaders en samenwerkingsovereenkomst
 4. Evaluatie Armoede- en schuldenbeleid 2023 en Behoeftepeiling minimabeleid 2023
 5. Plan van aanpak Ontwikkelplein
 6. Plan Taal- en Basisvaardigheden
 7. Corona Gezondheidsmonitor GGD-Haaglanden
  • Volwassenen en ouderen
  • Jongvolwassenen
 8. Huidkankerpreventie Haaglanden
 9. Jeugdbeleid
 10. GALA/IZA
 11. Dementievriendelijke gemeente     
 12. Aandachtspunten/onderwerpen komende periode
 13. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 14. Vaststellen volgende vergadering
 15. Sluiting.