Midden-Delfland

Agenda 05-23

voor de 5e vergadering van 2023 van de ASD MD te houden op woensdag 21 juni 2023
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

  1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  2. Presentatie door Joska v.d. Beukel, Alzheimervereniging DWO
  3. Verslag van de vergadering van 10-05-2023
  4. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  5. Inclusiebeleid
  6. Huisvesting vluchtelingen/statushouders
  7. Aandachtspunten/onderwerpen komende periode
  8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  9. Vaststellen volgende vergadering
  10. Sluiting.