Midden-Delfland

Agenda 01-24

voor de 1e vergadering van 2024 van de ASD MD te houden op woensdag 17 januari 2024
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  • Bij agendapunt 2 is Heleen Doelman, directeur SWMD aanwezig
 2. Kennismakingsgesprek met Heleen Doelman
  • Bij agendapunten 3 t/m 6 zijn Ad Slooter/Miranda Grootscholten, beleidsmedewerkers gemeente Midden-Delfland aanwezig.
 3. Raadsinformatiebrief betreffende re-integratie, met toelichting door Miranda Grootscholten
 4. Plan voor communicatie en werving van leden Adviesraad, in overleg met Ad Slooter
 5. Reactie College op advies 069 Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden
 6. Onderwerpen gemeente/Adviesraad 2024
  —–
 7. Verslag vergadering d.d. 15-11-2023
 8. Uitnodiging vanuit H10 voor bijeenkomst Adviesraadsleden op 04-03-24
 9. Verslag van gesprek d.d. 12-12-2023 tussen vertegenwoordiging Adviesraad en de gemeente inzake ongevraagd advies 068 m.b.t. opvang vluchtelingen
 10. Voorstel vergaderrooster Adviesraad 2024
 11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 12. Vaststellen volgende vergadering
 13. Sluiting