Midden-Delfland

Welkom

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland.

logo-wmo-clintenraad


Op maandag 9 november 2015 hebben de wethouder van Zorg en Welzijn, Annemiek de Goede en de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland, Cees Harteveld, een nieuw convenant getekend. Dit convenant vervangt het eerdere ondertekende convenant van 2014 en is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2015.

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 heeft Midden-Delfland de WMO-cliƫntenraad. In het kader van de nieuwe wetgeving (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, Participatiewet), is besloten de kennis en expertise uit te breiden naar het brede sociale domein. Met de ondertekening van het convenant, zoals hiervoor genoemd, is de WMO-cliƫntenraad overgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland.

Het Sociaal Domein is een breed begrip. Het gaat over veel zaken waarmee inwoners van Midden-Delfland  te maken hebben en heeft onder andere betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding.
De Adviesraad-SDMD adviseert de gemeente over alle (nieuwe) wetgeving die per 1 januari 2015 een feit zal zijn.

De samenstelling van de Adviesraad-SDMD is dan ook breed samengesteld en bestaat uit ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers met kennis van de Wmo, de jeugdzorg en op het vlak van werk en inkomen.

zie het vergaderschema