Midden-Delfland

Agenda 07-22

voor de 7e vergadering van 2022 van de ASD MD te houden op woensdag 7 december 2022
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Werkdocument Nota aanpak geldzorgen, armoede en schulden
  • Dit agendapunt zal worden toegelicht door Ad Slooter, (waarnemend) beleidsadviseur Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland.
 3. Verslag van de vergadering dd. 19-10-2022
 4. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  • Ambtelijk Overleg d.d. 20-10-2022
 5. Huisvesting Oekraïners en opvang Asielzoekers
 6. Concept Werkplan 2023
 7. Concept Vergaderschema ASD 2023
 8. Aandachtspunten/onderwerpen komende periode
 9. Samenstelling van de ASD
  • Werving nieuwe leden
 10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 11. Vaststellen volgende vergadering
 12. Sluiting.