Midden-Delfland

Agenda 06-21

voor de 6e vergadering van 2021 van de ASD MD te houden op woensdag 13 oktober 2021
Tijd:            19.30 – 21.00 uur

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, in de zaal op de 1e verdieping, boven het KCC.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 1. a. Presentatie nieuwe Inburgeringswet door Miranda Grootscholte
  b. Adviesaanvraag geactualiseerde H4 Inkoopvisie Ondersteuning Wmo.

 2. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  Voortgang Omgevingsvisie 1.0
  Rapport rekenkamer uitgaven Jeugdzorg Midden-Delfland
  Lokaal Preventie Akkoord
 3. Verslag van de vergadering dd. 01-09-2021
 4. Samenstelling en communicatie ASD-MD
  * Herbenoeming Paul Buskes
  * Benoeming leden sollicitatiecommissie
  * Uitzetten wervingsadvertenties(lid, secretaris)
 5. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 6. Vaststellen volgende vergadering
 7. Sluiting