Midden-Delfland

Agenda 05-22

voor de 5e vergadering van 2022 van de ASD MD te houden op woensdag 31 augustus 2022
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Overdracht voorzittershamer van Cees Harteveld aan Pieter Kromdijk
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
 4. Verslag van de vergadering dd. 15-06-2022
 5. Aanpassing Convenant ASD – Gemeente
 6. Website updaten (zie bijlage)
 7. Aandachtspunten/onderwerpen komende periode
 8. Samenstelling van de ASD
  *Werving nieuwe leden
 9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 10. Vaststellen volgende vergadering
 11. Sluiting.