Midden-Delfland

Agenda 05-21

voor de 5e vergadering van 2021 van de ASD MD te houden op woensdag 1 september 2021
Tijd:            19.30 – 21.00 uur
De vergadering vindt digitaal plaats.

  1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  2. Adviesaanvraag actualisering integrale verordening Wmo-Jeugd.  
  3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  4. Verslag van de vergadering dd. 16-06-2021
  5. Samenstelling en communicatie ASD-MD
  6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  7. Vaststellen volgende vergadering
  8. Sluiting