Midden-Delfland

Agenda 05-20

voor de 5e (digitale) vergadering van 2020 van de ASD MD te houden op woensdag 11 november 2020

Tijd:            19.30 – 21.00 uur

De vergadering vindt digitaal plaats.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvragen
  -Adviesaanvraag beleidsregels tegemoetkoming kosten Kinderopvang (email 04-11-2020)
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
 4. Verslag van de vergadering dd. 14-10-2020 (Dropbox agendastukken 2020)
 5. Samenstelling ASD-MD
  -Herverkiezing Dorathé Linsen
 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  -Deskundigheidsbevordering (deelname workshops)
 7. Vaststellen volgende vergadering
 8. Sluiting.