Midden-Delfland

Agenda 04-22

voor de 4e vergadering van 2022 van de ASD MD te houden op woensdag 15 juni 2022
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvraag (Onder voorbehoud)
  *Concept Beleidsregels TOZO terug- en invordering bedrijfskapitaal.
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  *Overleg met Indra Gharbharan van 13 mei 2022 inzake Uitvoeringsplan Transformatie Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.
  *Bestuurlijk overleg van 17 mei 2022.
  *Voorzittersoverleg van 15 juni 2022
 4. Verslag van de vergadering dd. 11-05-2022 (zie bijlage)
 5. Samenstelling van de ASD
  *Reacties op wervingsadvertentie nieuwe leden
  *Artikel over voorzitterswissel in De Schakel Midden-Delfland
  *Wijze en tijdstip van overdracht taken naar nieuwe voorzitter
 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 7. Vaststellen volgende vergadering
 8. Sluiting.
 9. Afscheid Cees Harteveld