Midden-Delfland

Agenda 04-19

voor de 4e vergadering van 2019 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 16 oktober 2019

Tijd:         19.30  – 22:00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. A. Overleg met wethouders Wendy Renzen en Hans Horlings:
              – Begroting Gemeente/gevolgen bezuinigingen
              – Aanpak tekort Jeugdzorg
              – Rechtsgang organisaties specialistische jeugdhulp tegen H10 gemeenten
              – Abonnementstarief, heeft dit een aanzuigende werking?
              – Stand van zaken Preventienetwerk
              – Huisvestingsbeleid: omvang portefeuille sociale huurwoningen en ontwikkelingen
  B. Adviesaanvraag aanpassingen verordening WMO en Jeugdhulp 2020 (A047) zie email 7-10-2019 met toelichting door Martin van Wanrooij
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
 4. Verslag van de vergadering dd. 28-08-2019 (Dropbox)
 5. Samenstelling ASD-MD
 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 7. Vaststellen volgende vergadering
 8. Sluiting