Midden-Delfland

Agenda 03-23

voor de 3e vergadering van 2023 van de ASD MD te houden op woensdag 19 april februari 2023
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Verslag van de vergadering van 15-02-2023
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
 4. Convenant
 5. Concept-Jaarverslag 2022
 6. Financiën
  • Begroting 2023
  • Jaarrekening 2022
  • Cashflow 2022
 7. Inclusiebeleid
 8. Cliëntervaringsonderzoek
 9. Armoedebeleid
 10. Opvang Asielzoekers
 11. Aandachtspunten/onderwerpen komende periode
 12. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 13. Vaststellen volgende vergadering
 14. Sluiting.