Midden-Delfland

Agenda 03-22

voor de 3e vergadering van 2022 van de ASD MD te houden op woensdag 11 mei 2022
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvraag (Onder voorbehoud)
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  *Gespreksonderwerpen BO van 17/5 as
 4. Verslag van de vergadering dd. 13-04-2022 (zie bijlage)
 5. Voorbereiding gesprek met Indra Gharbharan d.d.13 mei 2022 inzake het Uitvoeringsplan Transformatie Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis (zie bijlage)
 6. Regiovisie Ouderenzorg en brochure Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg (zie bijlage)
 7. Besluiten vragen Koepel Adviesraden inzake (zie bijlage):
  *Vaststelling concept verslag ALV 5 november 2021
  *Vaststelling Jaarverslag 2021
  *Verleent u decharge aan het bestuur n.a.v. het financieel jaarverslag 2021 en het verslag van de financiële commissie over het boekjaar 2021?
  *Gaat u akkoord met de benoeming van de voorgestelde financiële commissie 2022, bestaande uit de heer G. van Weelden en nieuw lid de heer P. Vriend?
 8. Samenstelling van de ASD
  *Terugkeer Esther Vreugdenhil
  *Reacties op wervingsadvertentie nieuwe leden
  *Wijze van overdracht taken naar nieuwe voorzitter
 9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 10. Vaststellen volgende vergadering
 11. Sluiting.