Midden-Delfland

Agenda 03-20

voor de 3e vergadering van 2020 van de ASD MD te houden op woensdag 15 juli 2020

Tijd:            19.30 – 22.00 uur

De vergadering vindt digitaal plaats.

  1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  2. Adviesaanvragen
    -Adviesaanvraag rapport Evaluatie Resultaatsturing WMO H4 (email 2-7-2020)
  3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  4. Verslag van de vergadering dd. 13-05-2020 (Dropbox agendastukken 2020)
  5. Samenstelling ASD-MD
  6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  7. Vaststellen volgende vergadering
  8. Sluiting.