Midden-Delfland

Agenda 03-19

voor de 3e vergadering van 2019 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 28 augustus 2019

Tijd:         19.30  – 22:00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Ingekomen stukken
  Uitnodiging van Koepel Provinciale Inspiratie Bijeenkomst 4 oktober Dordrecht
  Uitnodiging van ASD Zoetermeer Bijeenkomst positieve gezondheid 24 september
 3. Te verwachten Adviesaanvragen
 4. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  Lidmaatschap 2020 Koepel organisatie
  Ontwikkelingen ihkv budgetoverschrijding kosten Jeugdhulp
  Verslag Bestuurlijk Overleg 7 mei 2019
 5. Verslag van de vergadering dd. 17-04-2019 (Dropbox agendastukken 2019)
 6. Samenstelling ASD-MD
 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 8. Vaststellen volgende vergadering
 9. Sluiting