Midden-Delfland

Agenda 02-23

voor de 2e vergadering van 2023 van de ASD MD te houden op woensdag 15 februari 2023
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Verslagen
  • Verslag van de vergadering van 07-12-2022
  • Verslag van de vergadering van 18-01-2023
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
 4. Convenant
 5. Reactie College op Advies A067 Uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en                              Maatschappelijke Opvang
 6. Opvang Asielzoekers
 7. Financiën
  • Begroting 2023
  • Berekening vacatiegelden
 8. Aandachtspunten/onderwerpen komende periode
 9. Bekendheid Adviesraad
 10. Samenstelling Adviesraad
  • Bijgewerkt rooster van aftreden
 11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 12. Vaststellen volgende vergadering
 13. Sluiting.