Midden-Delfland

Agenda 02-22

voor de 2e vergadering van 2022 van de ASD MD te houden op woensdag 13 april 2022
Tijd:            19.30 – 20:30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvraag (Onder voorbehoud)
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
 4. Verslag van de vergadering dd. 23-3-2022 (zie bijlage)
 5. Financiën
  *Gezamenlijke kascontrole. Dorathé levert documenten aan.
  *Vaststellen Jaarrekening 2021/ financiële paragraaf Jaarverslag 2021 (Zie bijlage)
  *Decharge penningmeester.
 6. Vaststelling: (zie bijlages)
  *Jaarverslag 2021
  *Werkplan 2022
  *Statuten versie maart 2022
 7. Samenstelling van de ASD
  *Reacties op wervingsadvertentie nieuwe leden
  *Benoeming nieuwe voorzitter
  *Afvaardiging lid ASD t.b.v. Ambtelijk en Bestuurlijk Overleg
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  *Datum etentje?
 9. Vaststellen volgende vergadering
 10. Sluiting.