Midden-Delfland

Agenda 01-23

voor de 1e vergadering van 2023 van de ASD MD te houden op woensdag 18 januari 2023
Aanvang:        19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de kantine van het Gemeentehuis, Anne van Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.

Bij de agendapunten 1 t/m 9 zullen van de zijde van de Gemeente Midden-Delfland aanwezig zijn: mevrouw Melanie Oderwald, wethouder, de heer Martijn Dahmeijer, directeur dienstverlening en samenleving en de heer Ad Slooter, beleidsmedewerker.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Korte kennismaking en stand van zaken/taakverdeling wethouders
 3. Woonvisie H10 (onder voorbehoud)
  • Uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
  • Armoedebeleid
  • Huisvesting Oekraïners
  • Opvang vluchtelingen
  • Preventie: Gezond Actief Leven Akkoord/Powerful Ageing/Jongerenwerker
  • Overige onderwerpen op het gebied van de WMO, Participatie en Jeugdzorg

   ——
  • Verslag van de vergadering van 07-12-2022
  • Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  • Aandachtspunten/onderwerpen komende periode
  • Samenstelling van de ASD
  • Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  • Vaststellen volgende vergadering
  • Sluiting.