Midden-Delfland

Agenda 01-21

voor de 1e vergadering van 2021 van de ASD MD te houden op woensdag 20 januari 2021

Tijd:            19.30 – 21.00 uur

De vergadering vindt digitaal plaats.

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Overleg met wethouders Renzen en Ten Have
  -Communicatie door de gemeente van regelingen naar eventuele gebruikers/cliënten
  -Woonvoorziening voor ouderen met dementie in Den Hoorn
  -Terugvorderingswet uitkeringen
  -Aanbod activiteiten voor jeugd en ouderen tijdens Corona periode
  -Preventie
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  -Verslag BO met wethouders
  -Vz-overleg ASD Haaglanden
 4. Verslag van de vergadering dd. 09-12-2020
 5. Communicatie ASD-MD
 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 7. Vaststellen volgende vergadering
 8. Sluiting.