Midden-Delfland

Agenda 01-20

voor de 1e vergadering van 2020 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 15 januari 2020

Tijd:         19.30  – 22:00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvragen
  A) Adviesaanvraag Beleidskader Jeugd2020-2023, met toelichting door Nina Vlemmings, beleidsmedewerker Jeugdzorg, of projectmedewerker
  B) Adviesaanvraag Normenkader huishoudelijke ondersteuning (zie bijlagen)
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  Uitstroomcijfers arbeidsmarkttoeleiding Participatiewet
 4. Verslag van de vergadering dd. 11-12-2019 (Dropbox agendastukken 2019)
 5. Samenstelling ASD-MD
 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 7. Vaststellen volgende vergadering
 8. Sluiting