Midden-Delfland

Agenda 01-19

voor de 1e vergadering van 2019 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 13 februari 2019

Tijd:         19.30  – 22:00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
  Kennismaking met Marielle Koemans en Annemiek van den Broek-Sunder.
 2. Adviesaanvraag Herijkingsnotitie Doelgroepenvervoer Haaglanden
  Met de ASD’s Haaglanden is afgesproken dat iedere ASD afzonderlijk de herijkingsnotitie doorneemt en hier advies over uitbrengt.
 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  Plan van aanpak kostenbeheersing Jeugdhulp.
  Informatie over bestuurlijk overleg van 13 februari 2019.
 4. Verslag van de vergadering dd. 12-12-2018 (Dropbox agendastukken 2019)
 5. Bespreking concept werkplan 2019 (Dropbox agendastukken 2019)
  Schrijven van artikeltjes voor de website.
 6. Samenstelling ASD-MD
 7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 8. Vaststellen volgende vergadering
 9. Sluiting