Midden-Delfland

Ervaring met WMO, Jeugd of Participatie?

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland zoekt nieuwe leden!

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In Midden-Delfland is een Adviesraad Sociaal Domein actief.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over deze onderwerpen.

Hierbij kun je denken aan onderwerpen op het gebied van:

  • Maatschappelijke ondersteuning, waaronder algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen;
  • Voorzieningen op het gebied van Werk en Inkomen, waaronder de Participatiewet, het minimabeleid en de schuldhulpverlening;
  • Jeugdhulp en jeugdzorg, waaronder ondersteuning van mensen die opvoedings- en opgroeiondersteuning nodig hebben en de zorg voor jeugdigen.

De Adviesraad behartigt geen individuele belangen.

De Adviesraad bestaat uit tenminste zeven en maximaal negen leden en een onafhankelijke voorzitter en secretaris. De raad komt minstens 6 maal per jaar bijeen.
Momenteel zijn er vacatures binnen de Adviesraad. Daarom zijn we op zoek naar:

NIEUWE LEDEN

Wie zoeken wij

Inwoners van Midden-Delfland die (ervarings-)deskundigheid hebben op het gebied van de genoemde onderwerpen in het Sociaal Domein.
De raad bestaat bij voorkeur uit leden die daadwerkelijke gebruikers zijn (en/of hun vertegenwoordigers) van voorzieningen op basis van de genoemde wetten, maar ook mensen werkzaam in die sectoren op uitvoerend niveau worden uitgenodigd te reageren.

Wat bieden wij

De mogelijkheid om in een betrokken raad het College te adviseren over het beleid in het sociale domein. Relevante cursussen worden vergoed. Daarnaast krijg je, als vrijwilliger, een jaarlijkse kleine vergoeding.

Kennis en ervaring inzetten

Wil je je kennis en ervaring inzetten voor de inwoners van Midden-Delfland en ben je bereid je te verdiepen in de beleidsmatige aspecten van het sociale domein?
Heb je ook nog affiniteit met sociale media, dan is dat zeer welkom. Stuur dan een brief (mail) met motivatie naar: secretaris@adviesraad-sdmd.nl

Informatie over de Adviesraad algemeen is te vinden op de website: www.adviesraad-sdmd.nl

logo-wmo-clintenraad


Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland