Midden-Delfland

Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland is van start gegaan op 2 juli 2014 en bestaat uit vertegenwoordigers vanuit belangenorganisaties en uit cliënten, waarmee zoveel mogelijk de verschillende prestatievelden binnen de adviesraad worden vertegenwoordigd. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein moeten woonachtig zijn in de gemeente Midden-Delfland.

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland heeft een onafhankelijk voorzitter en secretaris.
De leden zijn bereikbaar via de secretaris.

Bestuur Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland

ceesh

Voorzitter:
De heer C.J.  (Cees) Harteveld
Westlander 28
2636 CZ Schipluiden
015-3809465, 06-42225014

email

inekeb

Secretaris:
Ineke Bezemer

email

Leden Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland

corvdbeukel

De heer C. (Cor) van den Beukel

Ervaring met WMO, PGB en vluchtelingen
(als taalmaatje)

dorathelinsen

Mevrouw D. (Dorathé) Linsen

Veel ervaring met jeugd, vanuit onderwijs en scouting, ervaring met zorgleerlingen en preventie hierop

PaulBuskens

De heer P. (Paul) Buskens

Deskundigheid op het gebied van Participatie-wet en de uitvoering ervan.

annemiek

Arie de Kreij

Expertise: Participatie, jeugd en mantelzorg

Nicole Buijsert

Expertise in jeugdhulp met name vanuit het onderwijs