Midden-Delfland

Privacy in de kantoortuin

De afgelopen periode hebben wij ons als adviesraad ingezet voor een goed privacybeleid binnen de gemeente. Voorafgaand aan de transitie werd de zorg voornamelijk geregeld door organisaties, los van de gemeente. Als burger mocht u er toen vanuit gaan dat uw privacygevoelige informatie binnen de muren van die organisaties bleef.

Inmiddels wordt de zorg georganiseerd door de gemeente zelf. De gemeente heeft hiervoor nieuwe mensen in dienst genomen, maar er zijn ook zorgorganisaties die mensen uitgeleend hebben aan de gemeente. Zij zijn onder andere ook in het gemeentehuis zelf aan het werk met de zorgvragen die er binnen komen. Op zich een goede zaak. Iedereen werkt dicht bij elkaar, zorgregisseurs en de diverse hulpverleners met verschillende specialismen. De lijnen zijn kort, waardoor de juiste hulp, gemakkelijk en snel kan worden ingezet.

Wat betreft de privacy van uw gegevens zitten hier volgens ons echter wel wat haken en ogen aan. Er wordt namelijk binnen de gemeente Midden-Delfland gewerkt in een kantoortuin. Een grote, open ruimte waar werknemers van diverse disciplines samen aan bureaus zitten. Als adviesraad hebben wij dan ook geadviseerd dat er een goed privacybeleid wordt gemaakt om het lekken van informatie op de werkplek te voorkomen. Want, hoe gaat dat als er bijvoorbeeld wordt gebeld of overlegd over de zorgen in uw gezin? Wie loopt er toevallig langs? Wie zit er nog meer aan het bureau behalve de direct betrokken hulpverleners die op de hoogte mogen zijn van uw zorgen?

Tot nu toe is ons advies om hier een beter privacybeleid op te maken tot twee keer toe afgewezen. Hulpverleners binnen onze gemeente gaan hier namelijk al heel zorgvuldig mee om. Maar, hoe werkbaar is deze situatie voor de hulpverleners? En wordt beleid echter niet gemaakt om ervoor te zorgen dat de integriteit van een hulpverlener extra wordt ondersteund?