Midden-Delfland

Berichten

Berichten van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland

Adviesraad Sociaal Domein overlegt met…

Adviesraad Sociaal Domein overlegt met wethouders Horlings en Renzen
In de gemeente Midden-Delfland is een Adviesraad Sociaal Domein actief. Deze raad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Meestal wordt advies gegeven op verzoek van het college. Soms wordt ook ongevraagd advies gegeven, als de adviesraad dat nodig acht.

Continue reading

Privacy in de kantoortuin

De afgelopen periode hebben wij ons als adviesraad ingezet voor een goed privacybeleid binnen de gemeente. Voorafgaand aan de transitie werd de zorg voornamelijk geregeld door organisaties, los van de gemeente. Als burger mocht u er toen vanuit gaan dat uw privacygevoelige informatie binnen de muren van die organisaties bleef.

Continue reading